Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů specifikují pravidla společnosti BPR – BOHEMIA PUBLIC RELATION s.r.o., Červenice 22, 463 44 Sychrov, Česká republika, e-mail: katerina@bpr.cz, telefon: +420 602 495 015 o shromažďování, používání a zpřístupňování vašich údajů, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky (bprtravel.cz) (dále jen jako „Služba“). Přístupem ke Službě nebo jejím používání souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli bez předchozího upozornění upravit a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme na Službě. Revidované Zásady ochrany osobních údajů nabudou účinnosti 180 dní od jejich zveřejnění ve Službě a váš pokračující přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude znamenat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto tuto stránku pravidelně kontrolovat.

Jak cookies používáme?

Jako většina online služeb, naše stránky používají cookies první strany a cookies třetích stran pro několik účelů. Cookies první strany jsou nejvíce důležité, aby stránky fungovaly správně, nesbírají žádné osobně identifikovatelné údaje.

Cookies třetích stran používané na našich stránkách slouží především pro určování výkonnosti stránek, způsob vaší interakce s naší stránkou, udržují naše služby bezpečné, poskytují reklamu, která je pro vás relevantní, a celkově vám poskytnou lepší a vylepšenou uživatelskou zkušenost a pomohou urychlit vaše budoucí interakce s našimi webovými stránkami.

Informace které sbíráme

Budeme sbírat a zpracovávat následující osobní údaje o vás:

E-mail

Jak využíváme vaše informace:

Informace, které o vás sbíráme použijeme k následujícím účelům:

Poskytnutí zpětné vazby zákazníka

Pokud budeme chtít použít vaše údaje k jakémukoli jinému účelu, požádáme vás o souhlas a použijeme vaše údaje pouze po obdržení vašeho souhlasu a poté pouze pro účely, pro které souhlas udělujete, pokud od nás nebude zákonem vyžadováno jinak

Jak sdílíme vaše informace:

Bez vašeho souhlasu nepřevedeme vaše osobní údaje žádné třetí straně, s výjimkou omezených okolností popsaných níže:

Požadujeme, aby tyto třetí strany používaly osobní údaje, které jim předáváme, pouze k účelu, pro který byly předány, a neuchovávaly je déle, než je nutné pro splnění uvedeného účelu.

Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit za následujícími účely:

Uchovávání vašich informací

Vaše osobní údaje u nás budeme uchovávat po dobu 90 dnů až 2 let poté, co uživatelé ukončí své účty, nebo tak dlouho, dokud je budeme potřebovat ke splnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Je možné, že určité informace budeme muset uchovávat po delší období, jako je vedení záznamů / hlášení v souladu s platnými zákony nebo z jiných legitimních důvodů, jako je vymáhání zákonných práv, předcházení podvodům atd. Další anonymní informace a souhrnné informace, z nichž vás žádný neidentifikuje (přímo nebo nepřímo), mohou být uloženy na dobu neurčitou.

Vaše práva

V závislosti na platných zákonech, můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz nebo obdržet kopii svých osobních údajů, omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenesení) vašich osobních údajů jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli se zpracováním vašich údajů, právo podat stížnost u zákonného orgánu a další práva, která mohou být relevantní podle platných zákonů. Pro uplatnění těchto práv nám můžete napsat na katerina@bpr.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

Vezměte na vědomí, že pokud nám nedovolíte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, můžete ztratit přístup nebo možnost používat služby, pro které byly vaše údaje požadovány.

Cookies a jiné

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak je využíváme a vaše volby ve vztahu k těmto technologiím sledování, přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie.

Zabezpečení

Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá a použijeme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů pod naší kontrolou. Vzhledem k inherentním rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost a v důsledku toho nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáváte, a činíte tak na vlastní riziko.

Stížnost / Referent ochrany údajů

Pokud máte jakékoli otázky nebo pochybnosti týkající se zpracování Vašich údajů, které jsou u nás dostupné, můžete se obrátit na našeho Referenta pro stížnosti a ochranu údajů na adresu BPR – BOHEMIA PUBLIC RELATION S.R.O., Červenice 22, e-mail: katerina@bpr.cz. Vaše obavy budeme řešit v souladu s platnými zákony.

GREAT THINGS ARE COMING

English website is launching soon!

instagram

CLOSE